مطالب گوناگون به زبان آذری

تقدیم به جیگر طلا

1.ای گ=قلم سوزلَرین دَه اَثریوخ (ای قلم در حرف هایت اثری نیست) / آشنا دَن مَنَه بیرخَبَر یوخ (از آشنا برای من خبری نیست) / 2.ج=گَلدی بو جومعَه دَ گِشدی آلله(این جمعه هم آمد و گذشت ای خدا) / فاطمَه یوسیفینَّن خبر یوخ (از یوسف فاطمه(س)خبری نیست) / 3.یاندی پروانَه لَرشمعِ سوندی(پروانه سوخت و شمع زندگیش خاموش شد) / آیریلیخ=قدان اورَه گ=قانَه دوندی(از جدایی دل ها خون شد) / 4.شَأنیدَه رُتبَه دَه بی بَدَل سَن(در شأن و مقام بی همتایی) / هرج=گوزَل دَن آقا سَن ج=گوزَل سَن(از هرزیبایی آقا تو زیباتری) / 5.کیم دییر آیریلیخ=ق در دَه سال ماز؟(چه کسی می گوید جدایی انسان را دردمند نمی کند؟) / عاشیقین صبرینی اَل دَن آلماز؟(وصبرِ عاشق را لبریز نمی کند؟) / 6.ای ج=گوزوم یول لارا باخ داریخما (ای چشمم به راه نگاه کن و دل تنگ مشو) / ج=گون همیشَه بولوت آت دا، گ=قالماز (چون که خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند) / 7.گ=قونچَه ج=گول لَر نَه اندازَه سُل سون (غنچه ی گل چقدر پرپر شود؟) / گ=قلبیلَر گ=قویما گ=قانیلَه دُلسون (مگذار قلب ها خون شود) / 8.ج=گَلدی بو جُمعَه دَ ج=گَلمَدین سَن (این جمعه هم آمد ولی شما نیامدید) / ج=گون سایِم جمعه ی دیگَر اولسون (روزها را می شمارم تا جمعه ی دیگر برسد) / 9.ای "صفایی" هَلَه دُز فراق=گَه (ای "صفایی" صبر کن در فراقش) / یول سالاخ=ق بیزدَه بیردَه عراقَه (تا بارِ دیگر مسیرمان به طرف عراق بیفتد) / 10.گ=قلبیلَر غُصَّه دَن داغلی گ=قالدی (قلب ها از غصه ات داغدارشده است) / یا امام زمان ج=گَل اَمان دی (یا امام زمان(عج)بیا و رحم کن) / کربلا یول لاری باغلی گ=قالدی(راه های کربلا بسته مانده)

+نوشته شده در جمعه یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت13:54توسط فاطیما آریا | |